2/2010

STUDII DE DREPT ROMÂNESC/
ROMANIAN LAW STUDIES REVIEW
 
SERIE NOUA/NEW SERIES
ANUL 22 (55) / YEAR 22(55)
 
Sumar (pdf)
 
No.2, 2010, April - June                                                                                                        
 
 
S u m a r
 
 
 
VASILE STANESCU, MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIEI ROMANE, LA 85 DE ANI
Download full text
 
Studii
 
La directive 2004/35 sur la responsabilite environnementale et sa transposition en France et en Roumaine
Autor:  Claire RENAUDIE
Download abstract/ Download full text
 
Prejudiciul constand in vatamarea unui interes in noul Cod civil roman
Autor:  Sache NECULAESCU
Download abstract/ Download full text
 
Analiza identităţii tertilor intervenienti in rezolvarea diferendelor internationale
Autor:  Dan GUNA
Download abstract/ Download full text
 
Participarea la mediere de catre o autoritate publica
Autor:  Cristina Elena CANDEA
Download abstract/ Download full text
  
 
 Cronici
 
 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internationala a Institutului de Cercetari Juridice "Acad. Andrei Radulescu" al Academiei Romane, aprilie 2010 (Ion Ifrim)
Download full text
 
 
 

 Recenzii

OLIVIAN MASTACAN, Pedeapsa capitala in dreptul romanesc, Bucuresti, Editura Universul Juridic, 2010
(lect.univ.dr. Daniel Cojanu)
Download full text